Documenten - Hoger onderwijs

176 documenten van Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Deelrapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

De Staat van het Hoger Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet - De staat van het hoger onderwijs 2019

Deze factsheet geeft de kern van De Staat van het Onderwijs 2019 weer voor de sector hoger onderwijs. Met deze samenvatting bent ...

Publicatie | 10-04-2019

Technisch rapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

Dit technische rapport is een bijlage met tabellen, die hoort bij hoofdstuk 6 Hoger Onderwijs. Dit hoofdstuk komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de ...

Publicatie | 03-04-2019

Doorstromen van hbo naar wo

In het rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’ beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar het doorstromen van hbo naar ...

Rapport | 01-04-2019

Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs

In dit onderzoek is bekeken in hoeverre instellingen die onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aanbieden, beschikken ...

Themarapport | 21-12-2018

Openheid binnen kaders: op zoek naar de juiste balans

Het artikel Openheid binnen kaders: op zoek naar de juiste balans verscheen in Thema Hoger Onderwijs editie 2018-4 – Op de eerste ...

Publicatie | 18-12-2018

Financiële positie en ontwikkeling van het Agrarisch Hoger Onderwijs

Het groene hoger onderwijs is over het algemeen financieel gezond. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Financiële positie en ...

Rapport | 12-12-2018

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door ...

Publicatie | 05-12-2018

Casus Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO)

In deze casus gaan we in op de vraag of alle kosten die universiteiten en hogescholen maken voor HOVO integraal doorberekend ...

Publicatie | 28-11-2018