Documenten - Hoger onderwijs

189 documenten van Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door ...

Publicatie | 10-07-2019

Rapport van een specifiek onderzoek naar de financiering van de aanloopkosten voor Yantai door de Rijksuniversiteit Groningen

Dit rapport betreft de uitkomst van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de rechtmatigheid van de financiering ...

Rapport | 08-07-2019

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was het eerste volledige kalenderjaar waarin we werkten met ons vernieuwde toezicht. We deden ongeveer 3.500 ...

Jaarverslag | 11-06-2019

Deelrapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

De Staat van het Hoger Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet - De staat van het hoger onderwijs 2019

Deze factsheet geeft de kern van De Staat van het Onderwijs 2019 weer voor de sector hoger onderwijs. Met deze samenvatting bent ...

Publicatie | 10-04-2019

Technisch rapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

Dit technische rapport is een bijlage met tabellen, die hoort bij hoofdstuk 6 Hoger Onderwijs. Dit hoofdstuk komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de ...

Publicatie | 03-04-2019

Doorstromen van hbo naar wo

In het rapport ‘Doorstromen van hbo naar wo’ beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar het doorstromen van hbo naar ...

Rapport | 01-04-2019

Brief deeltijdopleidingen namens de NVAO en de Inspectie van het Onderwijs

Deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs zijn vooral gericht op studenten die naast hun studie andere verplichtingen hebben. ...

Brief | 14-02-2019

Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs

In dit onderzoek is bekeken in hoeverre instellingen die onderwijs in een andere taal dan het Nederlands aanbieden, beschikken ...

Themarapport | 21-12-2018