Documenten - Hoger onderwijs

191 documenten van Hoger onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Maatwerk voor aankomende leraren

In het rapport ‘Maatwerk voor aankomende leraren – een onderzoek naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen’ geven we een ...

Rapport | 17-09-2019

Themaonderzoek ontwikkeling internationale studenten

Naar aanleiding van de discussie begin 2018 rond internationalisering in het hoger onderwijs besloot de inspectie om hieraan een ...

Themarapport | 06-09-2019

Rapport Bescherming namen en graden Connection University

In dit rapport beschrijven we de bevindingen van het onderzoek naar de naleving van artikel 1.22 van de Wet op hoger onderwijs en ...

Rapport | 05-08-2019

Specifiek Onderzoek Rekenschap Universiteit Utrecht

Dit rapport bevat de resultaten van specifek onderzoek naar de bestuurskosten van de voorziter van het CvB van de Universiteit ...

Rapport | 01-08-2019

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2019

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door ...

Publicatie | 10-07-2019

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 was het eerste volledige kalenderjaar waarin we werkten met ons vernieuwde toezicht. We deden ongeveer 3.500 ...

Jaarverslag | 11-06-2019

Deelrapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

De Staat van het Hoger Onderwijs bevat trends en ontwikkelingen binnen deze onderwijssector. Dit deelrapport komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet - De staat van het hoger onderwijs 2019

Deze factsheet geeft de kern van De Staat van het Onderwijs 2019 weer voor de sector hoger onderwijs. Met deze samenvatting bent ...

Publicatie | 10-04-2019

Technisch rapport - De staat van het hoger onderwijs 2019

Dit technische rapport is een bijlage met tabellen, die hoort bij hoofdstuk 6 Hoger Onderwijs. Dit hoofdstuk komt uit het rapport ...

Rapport | 10-04-2019

Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur (VI) van de ...

Publicatie | 03-04-2019