Factsheet Toegankelijkheid en selectieprocedures van wo-masteropleidingen

De inspectie heeft een inventarisatie gedaan van de toegankelijkheid en de selectieprocedures van universitaire masteropleidingen. Deze factsheet geeft een overzicht van onder andere de selectiecriteria die wo-masteropleidingen hanteren en welke instrumenten ze inzetten om te peilen of studenten aan de selectie-eisen voldoen.