Selectie in de wo-master; een tussenrapportage

In deze tussenrapportage presenteert de inspectie de eerste resultaten van het lopende onderzoek naar selectie in de wo-master in het studiejaar 2017/2018.