Nadere vooropleidingseisen in het hoger onderwijs

Het havo- en vwo-diploma bieden toegang tot het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het vwo-diploma tot het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Een onderzoek naar de toepassing van de wet- en regelgeving en informatievoorziening aan studenten

Voor bepaalde opleidingen in het hoger onderwijs is daarbij van kandidaten uit het voortgezet onderwijs vereist, dat zij een bepaald profiel en/of bepaalde (keuze)vakken hebben gevolgd, de zogenaamde ‘nadere vooropleidingseisen’. Deze nadere vooropleidingseisen zijn bedoeld om de aansluiting vo-ho zo goed mogelijk te laten verlopen. Een goede aansluiting is van groot belang voor de verdere studieloopbaan en het studiesucces van studenten in het hoger onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de toepassing van de wet- en regelgeving en informatievoorziening aan studenten.