Toelating tot universitaire masteropleiding

De Inspectie van het Onderwijs heeft onderzoek gedaan naar de transparantie van toelatingseisen en -procedures voor de masteropleidingen.