Met beide benen op de grond: onderzoek naar uitvoeringspraktijk bindend studieadvies in hoger onderwijs

Dit rapport gaat over de uitvoeringspraktijk van het bindend studieadvies. Het is een vervolg op een eerdere rapportage waarin de inspectie gegevens heeft verstrekt over de aantallen bindende studieadviezen. Die cijfers liegen er niet om: door opleidingen die het bindend studieadvies hanteren werd in het hoger beroepsonderwijs aan 18 procent van de studenten een bindend studieadvies verstrekt, in het wetenschappelijk onderwijs aan 19 procent. In het kader van talentontwikkeling van jongeren en uit een oogpunt van doelmatige besteding van middelen zijn dit hoge percentages waar de inspectie grote zorgen over heeft.