Factsheet Niet direct toegankelijke wo-masteropleidingen

De factsheet ‘Niet direct toegankelijke wo-masteropleidingen’ geeft een overzicht van de aantallen en de ontwikkelingen rond universitaire masters die extra eisen aan nieuwe studenten stellen. De inspectie doet jaarlijks een uitvraag onder de masteropleidingen van alle Nederlandse bekostigde universiteiten, binnen het meerjarenprogramma Selectie en Toegankelijkheid. Deze factsheet geeft het overzicht van het jaar 2019.

Beeld tamelijk stabiel

Uit het overzicht blijkt dat het beeld de laatste twee jaar tamelijk stabiel is. Van alle 697 universitaire masteropleidingen in 2019 stelde zo’n 40 procent selectie-eisen. Ruim 10 procent heeft een beperkt aantal plaatsen. En ongeveer 60 procent biedt het onderwijs in het Engels aan. Er is een relatief groter aantal opleidingen dat toegankelijk is voor hbo’ers die willen doorstromen; dat is momenteel ruim een kwart.