Selectie bij wo-masters blijft gelijk, Engelstalige masters vragen wel aandacht

Het aantal universitaire masteropleidingen dat selecteert is de afgelopen 2 jaar ongeveer gelijk gebleven. Dat blijkt uit het overzicht dat de Inspectie van het Onderwijs samenstelde. Intussen zijn er wel opvallende verschillen in de doorstroom naar Engelstalige en niet-Engelstalige masteropleidingen. De inspectie wijst er daarom op dat gebruik van Engels als voertaal tot onbedoelde selectie kan leiden.

Weinig veranderingen, iets toegankelijker voor hbo’ers

De factsheet ‘Niet direct toegankelijke wo-masteropleidingen’ geeft een overzicht van de aantallen en de ontwikkelingen rond universitaire masters die extra eisen aan nieuwe studenten stellen. Uit het overzicht blijkt dat het beeld de laatste 2 jaar tamelijk stabiel is. Van alle 697 universitaire masteropleidingen in 2019 stelde zo’n 40 procent selectie-eisen. Ruim 10 procent heeft een beperkt aantal plaatsen. En ongeveer 60 procent biedt het onderwijs in het Engels aan. Wel is het aantal opleidingen toegenomen dat toegankelijk is voor hbo’ers die willen doorstromen; dat is momenteel ruim een kwart.

Engelstalige masters trekken andere studenten

De voertaal van een opleiding is strikt genomen geen selectiemiddel. Maar de populatie die Engelstalige masters instroomt is geen afspiegeling van de gemiddelde masterpopulatie. Zo blijken studenten met een niet-westerse migratieachtergrond relatief minder vaak vanuit de wo-bachelor door te stromen naar een Engelstalige master. Datzelfde geldt voor studenten met een lagere sociaal-economische status: ook die stromen minder vaak door naar Engelstalige masteropleidingen dan naar Nederlandstalige masters. Daarom moeten ook universiteiten zelf in het oog houden of de gekozen voertaal niet leidt tot onbedoelde selectie en ongelijke kansen.

Hoger onderwijs moet toegankelijk zijn voor wie geschikt is

 Het hoger onderwijs moet volgens de wet toegang bieden aan iedereen die voldoet aan de vooropleidingseisen. Wel mogen opleidingen aanvullende eisen stellen om geschikte studenten te selecteren, bijvoorbeeld omdat het aantal plaatsen beperkt is. Veel masteropleidingen doen dit inderdaad. Uit het oogpunt van kansengelijkheid mag de selectieprocedure alleen geen onbedoelde effecten hebben op studenten met een bepaalde achtergrond. De inspectie monitort de ontwikkeling van niet direct toegankelijke masteropleidingen en signaleert mogelijk onwenselijke situaties. Deze factsheet geeft het overzicht van het jaar 2019.