Themaonderzoek Examencommissies en ervaringscertificaten over EVC in het mbo en hbo

Er is de afgelopen jaren door instellingen en overheid veel geïnvesteerd in de procedures voor het erkennen van eerder of elders verworven competenties (evc), oftewel kennis en vaardigheden die buiten het reguliere onderwijs zijn opgedaan. Er is daardoor een breed aanbod aan evc-voorzieningen tot stand gekomen op het niveau van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs.