Elk jaar in april publiceert de Inspectie van het Onderwijs een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel. Op woensdag 10 april is de publicatie De Staat van het Onderwijs op het gelijknamige congres overhandigd aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Tweets @staatonderwijs

De Staat van het Onderwijs @staatonderwijs

@gballegooijen De Engelse versie is naar verwachting medio juni beschikbaar. ^RW

6 dagen geleden
De Staat van het Onderwijs @staatonderwijs

Deze week worden de eindtoetsen weer afgenomen in het basisonderwijs. Er zijn verschillende eindtoetsen die moeilijk vergelijkbaar zijn. Daardoor is niet meer te zien of Nederlandse leerlingen het minimumniveau taal en rekenen halen. bit.ly/leerprestaties #svho #eindtoets

7 dagen geleden
Volg @staatonderwijs