De Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2021 vindt dit jaar in zijn geheel online plaats.

14 april presenteren we de Staat van het Onderwijs 2021 en kunt u verschillende webinars volgen. De daaropvolgende weken is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei nodigen we u graag uit om tijdens de conferentie te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.

Onderwijsestafette

Tussen 14 april en 11 mei reflecteren verschillende partijen op de inhoud van het rapport. De boodschappen zullen zij vanuit hun perspectief belichten en verdiepen. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de bijdragen van deze partijen aan de onderwijsestafette, kunt u dit in het inschrijfformulier aangeven.

Online conferentie op 11 mei

Op 11 mei vindt de online conferentie plaats. In een talkshow bespreken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespreken we openstaande vraagstukken. Aansluitend bieden we diverse inspiratiesessies aan en gaan we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs. 

Inschrijving

Inschrijven voor een of meerdere onderdelen kan via het inschrijfformulier. Deelnemers aan de bijeenkomsten ontvangen in april per mail meer informatie over de online omgeving waarop de bijeenkomsten plaatsvinden.