De Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2022 vindt plaats op 13 april en 11 mei.

Presentatie op 13 april

Rond lunchtijd op woensdag 13 april 2022 presenteert inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers de publicatie De Staat van het Onderwijs 2022.

Onderwijsestafette

Tussen 13 april en 11 mei is er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan over de uitkomsten en ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs.

Congres op 11 mei

Op woensdag 11 mei 2022 nodigen we graag iedereen uit die een rol speelt in het onderwijs om tijdens het congres te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.

Meer informatie volgt

Noteer daarom alvast beide data in uw agenda. Op een later moment leest u op de website hoe u op 13 april de hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs kunt horen en hoe u op 11 mei kunt deelnemen aan het congres.