De Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit en organiseert een bijbehorend congres. De Staat van het Onderwijs 2021 vond dit jaar in zijn geheel online plaats.

Op 14 april presenteerden we de Staat van het Onderwijs 2021. De daaropvolgende weken was er gelegenheid voor het onderwijsveld om onderling in gesprek te gaan. Op 11 mei nodigden we iedereen in en om jhet onderwijs uit om tijdens de conferentie te bespreken hoe we, met die kennis, gezamenlijk het onderwijs verder kunnen brengen.

Presentatie op 14 april

Op woensdag 14 april 2021 overhandigde inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers in het Nationaal Onderwijsmuseum de publicatie de Staat van het Onderwijs 2021 aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 's Middags gaven we nadere uitleg over diverse thema's uit de publicatie middels 7 verschillende webinars.

Onderwijsestafette

Tussen 14 april en 11 mei reflecteerden verschillende partijen op de inhoud van het rapport. De boodschappen hebben zij vanuit hun perspectief belicht en verdiept. 

Online conferentie op 11 mei

Op 11 mei vond de online conferentie plaats. In een talkshow bespraken we de reacties op de Staat van het Onderwijs 2021 en bespraken we openstaande vraagstukken. Aansluitend zijn diverse inspiratiesessies aangeboden en gingen we in gesprek met partners en onderwijsprofessionals over oplossingen voor knelpunten in het onderwijs.