De Staat van het Onderwijs

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs de Staat van het Onderwijs uit. We brengen dan feiten en cijfers bijeen, tonen meerjarige ontwikkelingen en resultaten en signaleren verbanden en oorzaken.

De Staat van het Onderwijs 2024

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. De onderlinge verschillen tussen scholen en instellingen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in funderend onderwijs vorig jaar het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt, maar we zien nog te weinig dat deze goede voorbeelden op landelijke schaal worden overgenomen. 

Lees alle informatie over de staat van het onderwijs in het rapport De Staat van het Onderwijs 2024

Terugkijken?

Heeft u het congres gemist? Kijk dan de presentatie en overhandiging door waarnemend inspecteur-generaal Ria Westendorp terug.

Bekijk de presentatie en overhandiging

Goede voorbeelden uit de praktijk in ons online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Lees hier alles over de goede voorbeelden uit de praktijk