Congres De Staat van het Onderwijs - 10 april 2019

Op 10 april 2019 vond het jaarlijkse congres De Staat van het Onderwijs plaats. We presenteerden de bevindingen uit het gelijknamige rapport en gingen hierover met elkaar in gesprek. Hieronder vindt u het verslag van de dag.

Elles Verschoor, IB’er en leerkracht groep 7-8 Daltonschool Culemborg

Interviews voor aanvang

Onderwijsprofessionals uit het hele land ontmoeten elkaar vandaag in De Fabrique in Utrecht. Vlak voor de grote opening spraken we met een aantal deelnemers van het congres. Wat is hun verwachting van De Staat van het Onderwijs 2019?

Bekijk de interviews voor aanvang.
 

Inspecteur-generaal Monique Vogelzang presenteert de hoofdboodschap uit de Staat van het Onderwijs 2019

Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van het Onderwijs

De presentatie en overhandiging van De Staat van het Onderwijs

“Gezamenlijk weten we wat goed is voor leerlingen en studenten, wat we ze willen meegeven, wat die veranderende vraag in de maatschappij ook mag zijn. We moeten er samen voor zorgen dat iedereen de kans krijgt het maximale uit zijn of haar talent te halen.”

Lees meer over de presentatie en overhandiging van het rapport.

Monique Vogelzang: “Nederland is één van de meest innovatieve onderwijslanden ter wereld”.

Lezing hoofdlijnen De Staat van het Onderwijs

In een goedgevulde zaal vertelt projectleider Inge de Wolf dat Nederland in Europa een van de koplopers is als het gaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. “De jeugdwerkloosheid is bijna nergens zo laag. Dat is een grote verdienste van het beroepsonderwijs.”

Workshop Speeddaten met een inspecteur

Aan een van de tafeltjes is onderwijsinspecteur Hugo Joustra in een geanimeerd gesprek verwikkeld met vwo-leerling Deirdre Goosen. Ze vinden allebei dat het advies van de leerkracht op de basisschool zwaarder moet wegen dan de eindtoets. Van Baarschot: “Het totale kindbeeld is belangrijker dan dat ene moment.”

Marijn Ferier, docent Universiteit van Amsterdam

Interviews tijdens het congres

Na de eerste sessieronde spraken we met een aantal deelnemers van het congres. Wat hebben zij tot nu toe geleerd tijdens De Staat van het Onderwijs 2019? "Er moet meer aandacht komen voor doorgroeimogelijkheden van leraren."

Bekijk de interviews tijdens het congres.

Lezing Geen werkstress voor de leraar

Leerkracht Martin Bootsma laat een filmpje zien van bultrug Johannes, die in 2016 aanspoelde op Texel. Bootsma vertelt dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dit heeft aangegrepen om een ‘protocol gestrande zeezoogdieren’ op te stellen. “Zo wordt het onderwijs ook bestookt met protocollen, beleidsdocumenten en registratiedwang. Handel naar beste bevinden, is een veel betere strategie.”

Workshop Soort zoekt soort in Amersfoort

"Vooroordelen leiden tot ongelijke kansen in het onderwijs" zeggen 4 leerlingen uit 6 vwo. Zij presenteren hun profielonderzoek naar segregatie in Amersfoort, volgens de leerlingen een ‘urgent probleem’. Hoe je uit je eigen veilige bubbel komt? Een deelnemer: "Laten we onszelf vaker de vraag stellen: hoe leven we goed samen in multicultureel Nederland?"

Workshop Student Voice – lef om te luisteren

“Hoe werk je met leerlingen aan onderwijsverandering in je school?”, is de vraag die Ingrid Paalman (Teachers College) opwerpt. Bij het begin van de workshop geeft ze niet geheel toevallig iedereen een hand. “De basis is: verbinding leggen met elkaar. Dan kunnen we met elkaar en van elkaar leren.”

Inge de Wolf: “We hebben één belang: samen nadenken over wat goed gaat en wat beter kan voor de leerling en student”.

Inge de Wolf en Dorien Zevenbergen

Programmamanagers van De Staat van het Onderwijs 2019 aan het woord

De drijvende kracht achter De Staat van het Onderwijs is projectleider Inge de Wolf. Na vandaag draagt zij haar werk, na 7 jaar, over aan Dorien Zevenbergen. “De Staat van het Onderwijs is het meest unieke onderwijscongres van Nederland.”

Bekijk het interview met de programmamanagers.

Een student bladert in een editie van de Staat van het Onderwijs

Thomas van der Veen, student Computational Sciences

Interviews na afloop

De Staat is gepresenteerd, de sessies zitten erop en de borrel is begonnen. We spreken met bezoekers en vragen hen naar een korte nabeschouwing van het congres.

Bekijk de interviews na afloop.