Onderbouwing

Deze pagina bevat een overzicht van alle documenten met verdiepende informatie over De Staat van het Onderwijs 2021.

Nieuwsbericht en infographics

Gehele publicatie en hoofdstuk 1 Het stelsel

Hoofdstuk 2 Primair onderwijs

Hoofdstuk 3 Voortgezet onderwijs

Hoofdstuk 4 (Voortgezet) speciaal onderwijs

Hoofdstuk 5 Middelbaar beroepsonderwijs

Hoofdstuk 6 Hoger onderwijs