Sectorbeeld - De staat van het mbo

Het belang van het mbo wordt breed gezien. Het mbo biedt maatschappelijk relevante opleidingen en biedt studenten een stevige basis. Tegelijkertijd zijn er stappen te zetten in het mbo: studenten moeten daarbij centraal staan, met extra aandacht voor studenten die net wat meer nodig hebben, zodat ook zij een stevige basis ontwikkelen. Het gaat niet zo goed met een deel van de mbo-studenten. Het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt en een te grote groep studenten voelt zich eenzaam of depressief. Studenten behalen de beoogde referentieniveaus voor taal en rekenen nog te vaak niet en we zien verschillen tussen instellingen in instroomkans, uitval en baangarantie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de kansen van studenten. 

Hieronder downloadt u het 4 pagina's tellende sectorbeeld, dat weergeeft hoe het ervoor staat in het mbo.

Voorste pagina sectorbeeld middelbaar beroepsonderwijs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees ook ook de goede voorbeelden uit de praktijk in ons online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Hoe kun je als school stagediscriminatie voorkomen? En wat hebben studenten nodig? Lees het in dit dubbelinterview met de Zeeuwse MBO-instelling Scalda, in persoon van Jaap Glerum en student Marketing en Communicatie Maria van Middelkoop.
Of bekijk de video over de ervaren toerusting. U hoort het perspectief van student Miray Özügüzel, directeur VMBO Ruud Engelse en bestuurder Andrea Kaim van ROC Curio.

Bekijk het online magazine