Rapport De Staat van het Onderwijs 2024

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. Daarvoor pleit de Inspectie van het Onderwijs op basis van de bevindingen in De Staat van het Onderwijs 2024. De onderlinge verschillen tussen scholen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in 2023 het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt. 

Lees alle informatie over de staat van het onderwijs in het rapport De Staat van het Onderwijs 2024 via de downloadknop hieronder.

Gedrukte versie De Staat van het Onderwijs 2024

Vanuit duurzaamheidsoogpunt hebben we er dit jaar voor gekozen om het rapport voornamelijk digitaal aan te bieden. We hebben een beperkt aantal exemplaren laten drukken. Het is niet langer mogelijk om een gedrukt exemplaar aan te vragen.