Documenten - Staat van het Onderwijs

36 documenten over Staat van het Onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Interviews met mbo-instellingen over invoering feedback-instrumenten

Inspecteurs interviewden voor de Staat van het Onderwijs 2015/2016 twee mbo-instellingen over de invoering van...

Publicatie | 02-05-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - pdf en ePub

Voor de 200ste keer wordt de Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Dit jaar zien we in elke sector en in het hele stelsel dat...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk (voortgezet) speciaal onderwijs

Leerlingen uit het speciaal onderwijs nemen vrijwillig deel aan de Centrale Eindtoets van het basisonderwijs. In het voortgezet...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk middelbaar beroepsonderwijs

Dat het belangrijk is dat alle medewerkers in een instelling zich betrokken voelen bij de kwaliteit van het onderwijs en daar...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk hoger onderwijs

De meeste opleidingen in het hoger onderwijs waren in 2016 van voldoende kwaliteit en de studenttevredenheid neemt toe. In het...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Hoofdlijnen

In de hoofdlijnen van de Staat van het Onderwijs 2015/2016 beschrijven we de belangrijkste trends en ontwikkelingen in het...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk primair onderwijs

Nederlandse leerlingen presteren internationaal gezien boven het gemiddelde. Aan het eind van de basisschool beheersen de...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Rapport hoofdstuk voortgezet onderwijs

De eindexamencijfers van leerlingen laten een stabiel beeld zien. Voor de slaagpercentages geldt hetzelfde. Hoewel deze stegen...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic niveau en prestaties

Nederlandse leerlingen uit groep 6 scoren bovengemiddeld op rekenen en natuuronderwijs, maar de prestaties vertonen een dalende...

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic gelijke kansen in het onderwijs

De laatste jaren verschillen de werkloosheidspercentages tussen gediplomeerden met een verschillende achtergrond sterker dan in...

Infographic | 12-04-2017