Documenten - Staat van het Onderwijs

37 documenten over Staat van het Onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Interviews met mbo-instellingen over invoering feedback-instrumenten

Inspecteurs interviewden voor de Staat van het Onderwijs 2015/2016 twee mbo-instellingen over de invoering van...

Publicatie | 02-05-2017

The State of Education in the Netherlands 2015/2016

The Dutch Inspectorate of Education reports yearly about the state of education. The education report ‘The State of Education...

Rapport | 13-04-2017

Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2015/2016 - pdf en ePub

Voor de 200ste keer wordt de Staat van het Onderwijs gepubliceerd. Dit jaar zien we in elke sector en in het hele stelsel dat...

Rapport | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic niveau en prestaties

Nederlandse leerlingen uit groep 6 scoren bovengemiddeld op rekenen en natuuronderwijs, maar de prestaties vertonen een dalende...

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic gelijke kansen in het onderwijs

De laatste jaren verschillen de werkloosheidspercentages tussen gediplomeerden met een verschillende achtergrond sterker dan in...

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic schoolverschillen

Scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie verschillen sterk in toetsscore en rendement. Ook in het mbo en het ho zien we...

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic de leraar

Nederlandse leerlingen vinden vaker dan leerlingen uit andere landen dat hun leraren duidelijk uitleggen en structuur bieden....

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic passend onderwijs

Sinds de invoering van passend onderwijs gaan iets meer leerlingen naar het regulier onderwijs. Het gaat om kleine verschuivingen.

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic primair onderwijs

Meeste leerlingen beheersen fundamentele niveau taal en rekenen In 2016 haalde 12 ,8 procent van de leerlingen het fundamentele...

Infographic | 12-04-2017

Staat van het Onderwijs 2015/2016 - Infographic voortgezet onderwijs

Ongeveer 11 procent van de leerlingen met een vmbo-g/t advies zit in leerjaar 3 in de havo of hoger. 18 procent van de...

Infographic | 12-04-2017