Archief - Eerdere edities van De Staat van het Onderwijs

Op deze pagina vindt u de voorgaande edities van het rapport De Staat van het Onderwijs. Het volledige archief bevindt zich in de collectie Nederland van het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed waar alle onderwijsverslagen die sinds 1817 zijn verschenen, digitaal zijn opgeslagen. 

Cover De Staat van het Onderwijs 2024
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2024

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. Daarvoor pleit de Inspectie van het Onderwijs op basis van de bevindingen in De Staat van het Onderwijs 2024. De onderlinge verschillen tussen scholen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in 2023 het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt. 

Cover Staat van het Onderwijs 2023

De Staat van het Onderwijs 2023

Als we de basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap willen verbeteren en leerlingen en studenten gelijke kansen willen bieden, moeten besturen daar meer regie in nemen. Er zijn lichtpunten in de ontwikkeling van basisvaardigheden en kansengelijkheid, maar om de neergaande trend echt te keren is een stabiele langetermijnstrategie hard nodig. Besturen kunnen daar een bijdrage aan leveren, concludeert de Inspectie van het Onderwijs.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2023

Staat van het Onderwijs cover 2022

De Staat van het Onderwijs 2022

Volgens de Inspectie van het Onderwijs moet de jarenlange terugloop van de taal-, reken- en burgerschapsvaardigheden eindelijk een halt toegeroepen worden. Dat is niet alleen broodnodig om jongeren volwaardig mee te kunnen laten doen aan de maatschappij, stelt de Inspectie van het Onderwijs, maar het is ook haalbaar. De aanpak: focus op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen vragen van het onderwijs en vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren.

Bekijk de Staat van het Onderwijs 2022

Cover De Staat van het Onderwijs 2021

De Staat van het Onderwijs 2021

Volgens de Inspectie van het Onderwijs ontstaat er door de coronacrisis een unieke kans om het onderwijs structureel te verbeteren. Omdat leerlingen en studenten vertraging hebben opgelopen door de coronapandemie is er een inhaalslag aangekondigd. De inspectie roept in de Staat van het Onderwijs 2021 op meer te doen dan alleen de corona-achterstanden in te halen: maak van de aangekondigde reparatie een renovatie.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2021

De Staat van het Onderwijs 2020

Het Nederlands onderwijs is gemiddeld genomen nog op niveau. Voor Nederlandse jongeren is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in veel gevallen goed, zeker vergeleken met die in andere landen. Meer jongeren halen een diploma op het niveau dat past bij hun vooropleiding, vooral in het mbo. De leerprestaties van leerlingen staan echter onder druk. Met name de leesvaardigheid onder 15-jarigen is gedaald, een kwart van de 15-jarigen in Nederland is onvoldoende geletterd om mee te kunnen komen in de maatschappij. Ook zijn er grote verschillen in prestaties tussen scholen en instellingen. Gelijke kansen in het onderwijs blijven onverminderd groot.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2018/2019.

De Staat van het Onderwijs 2019 | Onderwijsverslag over 2017/2018

De Staat van het Onderwijs 2017/2018

Het Nederlandse onderwijs is gemiddeld nog op niveau. Maar de ontwikkelingen waar de Inspectie van het Onderwijs in de voorgaande jaren al aandacht voor vroeg - zoals teruglopende leerlingprestaties, ongelijke kansen en segregatie - dreigen zich mede onder druk van een ongelijk verdeeld lerarentekort te verdiepen.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2017/2018.

De Staat van het Onderwijs 2018

De Staat van het Onderwijs 2016/2017

Het gaat over het algemeen goed met het Nederlands onderwijs. Tegelijkertijd zijn de gemiddelde resultaten in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen in de afgelopen 20 jaar.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2016/2017.

Voorkant van het rapport Staat van het Onderwijs 2015/2016

De Staat van het Onderwijs 2015/2016

Alle kinderen hebben het recht om hun talenten maximaal te ontplooien. Wie hun ouders ook zijn en op welke school ze ook terechtkomen.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2015/2016.

De Staat van het Onderwijs 2014/2015

Het Nederlandse onderwijs is gevarieerd en van een hoog niveau. En alle leerlingen horen daarvan te kunnen profiteren.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2014/2015.

De Staat van het Onderwijs 2013/2014

Leerlingen en studenten in Nederland halen sneller een diploma dan voorheen. Maar het onderwijssysteem lijkt wel minder flexibel te worden en biedt mogelijk minder kansen.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2013/2014

voorkant van rapport Staat van het Onderwijs 2013/2014

De Staat van het Onderwijs 2012/2013

Nederlandse leerlingen presteren goed en zijn tevreden over hun onderwijs. Ze zijn echter minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdsgenoten in het buitenland. Ook leer- en leesplezier blijven achter.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2012/2013.

De Staat van het Onderwijs 2011/2012

Er is winst geboekt door een forse terugdringing van het aantal zwakke en zeer zwakke scholen. Maar de onderwijskwaliteit op scholen en opleidingen die niet zwak of zeer zwak zijn, is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2011/2012.

De Staat van het Onderwijs 2010/2011

Net als voorgaande jaren daalde het aantal zwakke en zeer zwakke scholen en opleidingen. Het opleidingsniveau van de bevolking als geheel stijgt. Er zijn veel goede leraren, maar ook  leraren die zichzelf kunnen verbeteren.

Bekijk De Staat van het Onderwijs 2010/2011.