De Staat van het Onderwijs: onderwijsverslag 2014/2015

Niet alle leerlingen en studenten de kans krijgen het onderwijs te volgen dat past bij hun niveau - Scholen en opleidingen verschillen steeds meer van elkaar - Schoolleiders en besturen maken soms keuzes die niet altijd in het belang van alle leerlingen zijn, maar dat het belang van de school of opleiding zwaarder weegt - Scholen maken vaak keuzes die uitgaan van de gemiddelde leerling