Staat van het onderwijs 2012/2013

Nederlandse leerlingen presteren goed en zijn tevreden over hun onderwijs. Ze zijn echter minder gemotiveerd om te leren dan leeftijdsgenoten in het buitenland. Ook leer- en leesplezier blijven achter. Dit constateert de Inspectie van het Onderwijs in het Onderwijsverslag 2012/2013