Rapport De Staat van het Onderwijs 2018 Onderwijsverslag over 2016/2017

Rapport over trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Op 11 april 2018 uitgereikt aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Elk jaar maken we met de Staat van het Onderwijs een foto van het onderwijs in Nederland. Die foto levert nog steeds een positief beeld op.

Maar op langere termijn zien wij een ander beeld. Zo zijn de afgelopen twintig jaar de gemiddelde resultaten van Nederlandse leerlingen in het funderend onderwijs geleidelijk teruggelopen. Deze en andere ontwikkelingen in het onderwijs heeft de Inspectie van het Onderwijs beschreven in De Staat van het Onderwijs 2018. Dit is het Onderwijsverslag over het schooljaar 2016/2017.