Staat van het Onderwijs 2010/2011

De kwaliteitsverbetering heeft zich voort gezet. Het aantal zeer zwakke basisscholen is sinds 2009 gedaald. De schoolbesturen in het primair onderwijs houden zich steeds actiever bezig met de onderwijskwaliteit en hebben vaker de financiën op orde. Het Onderwijsverslag 2010/2011 bevat ook aandachtspunten voor de sector. De inspectie maakt zich zorgen over de ondersteuning voor kwetsbare leerlingen. Daarnaast zijn investeringen nodig in de professionaliteit van de leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.