Sectorbeeld - De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

Veel (v)so-scholen hebben last van personeelstekorten in het onderwijs én in de zorg. Dat zet het onderwijs en de begeleiding onder druk. Oplossingen, zoals meer personeel en uitbreiding van voorzieningen, zijn moeilijk te realiseren, maar scholen werken er hard aan om de kwaliteit van het onderwijs op orde te houden en verder te ontwikkelen. Om stappen te zetten in de richting van inclusiever onderwijs is het (v)so afhankelijk van de bereidheid tot samenwerking van reguliere scholen. Samenwerkingsverbanden kunnen hier meer op sturen. Besturen kunnen scholen sterker ondersteunen door zicht en sturing op de basisvaardigheden. Een doelgerichtere inzet van de extra ondersteuning is nodig, dit geldt ook voor professionaliseringsactiviteiten.

Hieronder downloadt u het 4 pagina's tellende sectorbeeld, dat weergeeft hoe het ervoor staat in het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Voorste pagina sectorbeeld speciaal (voortgezet) onderwijs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees ook ook de goede voorbeelden uit de praktijk in ons online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Hoe kun je als school omgaan met lerarentekort? Lees in het interview met Islamitische basisschool El Habib in Maastricht welke maatregelen zij hanteren. En bent u al bekend met een vakoverstijgende rekenmethode? Initiatiefnemer Kees Hooyman en docent Geert-Jan Vogel delen hun enthousiasme en voorbeelden in het magazine.

Bekijk het online magazine