Sectorbeeld - De staat van het primair onderwijs

De omstandigheden voor het primair onderwijs zijn onverminderd zwaar. De kwaliteit van de scholen staat daardoor onder druk. De gevolgen zijn zichtbaar in de klas en de leerresultaten van de leerlingen. Voor de ontwikkeling van leerlingen is het essentieel dat scholen en besturen hun ambities ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingen hoog houden en deze, ondanks alles, niet aanpassen aan verslechterde omstandigheden. De versterking van het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten en de (extra) ondersteuning van leerlingen verdient prioriteit. Strategisch scholingsbeleid kan hier positief aan bijdragen. Besturen kunnen scholen daarnaast sterker ondersteunen door meer zicht te houden op de uitvoering van ingezet beleid en scherper (bij) te sturen op de daadwerkelijke realisering hiervan.

Hieronder downloadt u het 4 pagina's tellende sectorbeeld, dat weergeeft hoe het ervoor staat in het primair onderwijs. 

Voorste pagina sectorbeeld primair onderwijs
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees ook ook de goede voorbeelden uit de praktijk in ons online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Bent u benieuwd hoe er met lerarentekort om wordt gegaan op Islamitische basisschool El Habib in Maastricht? We spraken hierover met onderwijsbestuurder Mehmet Demirbas. In dit artikel leest u ook het verhaal van zij-instromer Wendy Wolters. Zij vertelt wat haar over de streep trok om deeltijd de pabo-opleiding te volgen. Daarna blijven we in het zuiden van Nederland voor het burgerschapsonderwijs van OBS de Schakel: van een goede voorbereiding naar een voorbeeldrol.  

Bekijk het online magazine