Factsheet - Gevolgen van corona voor beroepspraktijkvorming in het mbo

De inspectie heeft in het mbo verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van corona. Allereerst het basisonderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor de studenten en het onderwijs in het algemeen. Daarnaast is bij een deel van die opleidingen een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen voor de beroepspraktijkvorming (de stage). De uitkomsten zijn in een factsheet vastgelegd.

Er zijn voor dit onderzoek verdiepende interviews gehouden met studenten, docenten en teamleiders van 37 opleidingen in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) in de sectoren economie en zorg. Deze sectoren zijn gekozen omdat daar de meeste problemen met de stage verwacht werden. Het onderzoek vond plaats bij bekostigde instellingen, in de periode april tot juni 2021.