Themaonderzoek Examinering in de reële beroepscontext - Oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen en dilemma’s

Zorgvuldig examineren is belangrijk om vast te stellen of de examenkandidaat aan de diploma-eisen voldoet. En in het mbo wordt een groot deel van de examens logischerwijs afgenomen in de praktijkomgeving, in de zogeheten reële beroepscontext. In het rapport 'Examinering in de reële beroepscontext - Oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen en dilemma’s' geeft de inspectie meer inzicht in de dilemma's die opleidingen in de praktijk ervaren en welke oplossingen denkbaar zijn.