Themarapport Kwaliteitszorg en ambitie schooljaar 2017/2018

In dit themarapport brengen we in kaart hoe het staat met de kwaliteitszorg en ambitie in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo), het speciaal onderwijs (so) en in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Halverwege 2017 is de inspectie gestart met het vernieuwde toezicht en is de inspectie begonnen met het onderzoek bij het bestuur. In het toezicht is kwaliteitszorg en ambitie, naast financieel beheer, het centrale punt in de beoordeling geworden.

Dit onderzoek heeft laten zien dat het grootste deel van de besturen hun kwaliteitszorg op orde heeft, maar een deel van de besturen met een onvoldoende is beoordeeld. Bovendien laat het onderzoek zien dat een onvoldoende op bestuursniveau in sommige gevallen doorwerkt op de scholen en opleidingen. Daarmee zien we terug dat het besturen die hun kwaliteitszorg op orde hebben dit ook vaker voor elkaar weten te krijgen bij hun scholen of opleidingen. De inspectie zal de komende jaren de Kwaliteitszorg blijven monitoren.