Toezicht op Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

Naast het toezicht op de onderwijsinstellingen houdt de inspectie toezicht op de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

SBB voert sinds 1 augustus 2015 de wettelijke taken uit voor de kwalificatiestructuur en de beroepspraktijkvorming. Dit houdt in:

  • het opstellen en onderhouden van kwalificatiedossiers en keuzedelen als onderdeel van de kwalificatiestructuur in het mbo;
  • het zorgdragen voor toereikendheid van het aantal stageplaatsen, het erkennen (beoordelen) van leerbedrijven (mbo en vmbo) en het bevorderen van de kwaliteit daarvan;
  • het ondersteunen van bovengenoemde taken door het uitvoeren van onderzoek en het uitvoeren van aanvullende activiteiten ter bevordering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.

We kijken naar de resultaten van de uitvoering van de wettelijke taken van SBB. Verder geven we een oordeel over de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke taken en de borging daarvan. Het toezicht is risicogericht en proportioneel ingericht op basis van informatie uit de mbo-sector en verantwoording door SBB.

Eerder hield de inspectie toezicht op de Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (kbb's). In 2015 zijn de wettelijke taken overgedragen van de 17 kenniscentra aan SBB.