Toezicht op Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

De inspectie houdt toezicht op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderzoekskader mbo 2017 is van toepassing. In bijlage 3 is het waarderingskader voor vavo opgenomen. Standaarden die van toepassing zijn op vavo betreffen (onderdelen van) de kwaliteitsgebieden onderwijsproces, examinering en diplomering, onderwijsresultaten en kwaliteitszorg en ambitie.

Bij een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen kan er sprake zijn van een onderzoek bij één of meer opleidingen vavo. Dit is mogelijk in het kader van verificatie, onderzoek naar een risico-opleiding of een onderzoek naar een goede opleiding. Lees hierover meer op de pagina ‘Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo.