Toezicht op Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

De inspectie houdt toezicht op het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het onderzoekskader mbo 2021 is van toepassing. In hoofdstuk 9.3 en bijlage 3 worden het toezicht op vavo en zelfstandige exameninstellingen toegelicht en kunt u zien welke standaarden van toepassing zijn.

Bij een vierjaarlijks onderzoek naar bestuur en opleidingen kan er sprake zijn van een onderzoek bij één of meer opleidingen vavo. Dit is mogelijk in het kader van verificatie, onderzoek naar een risico-opleiding of een onderzoek naar een goede opleiding. Lees hierover meer op de pagina ‘Vierjaarlijks onderzoek bestuur en opleidingen mbo.

Herberekening onderwijsresultaten 2017/2018, 2018/2019 en 2020/2021

Onlangs is een onregelmatigheid ontdekt in de gegevens op basis waarvan de onderwijsresultaten voor zowel bekostigd als niet-bekostigd vavo worden berekend. Het gaat hierbij om de onderwijsresultaten over de studiejaren 2017/2018, 2018/2019 en 2020/2021. De inspectie voert momenteel een herberekening uit. Naar aanleiding van de herberekening zullen de in ISD gepubliceerde onderwijsresultaten worden aangepast. U kunt deze vanaf eind oktober in ISD inzien. Het gaat dan om voorlopige resultaten. Het effect van de herberekening kan voor elke instelling anders zijn.
Heeft u nog vragen over de onderwijsresultaten? Neem dan contact met ons op (onder vermelding van ISD onderwijsresultaten).