Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

23 edities

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - juni 2022

Per 1 augustus 2022 verandert het toezicht op verschillende onderdelen. Onder andere vanwege het coalitieakkoord en het verloop ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

De Staat van het Onderwijs 2022: middelbaar beroepsonderwijs - 13 april 2022

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - 8 maart 2022

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat u vanaf nu uw documenten bij ons aanlevert via het Internet Schooldossier. Daarnaast ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - december 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar relatief gezien een groot aantal ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2021

In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de vorderingen van het mbo-onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over het verdiepende onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie