© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

11 edities

Nieuwsbrief inspectie: mbo - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit studiejaar uitziet en over het onderzoek naar de succesfactoren van goed ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs in dit schooljaar. ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: mbo - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht de komende periode. Ook leest u over de bijgestelde onderzoekskaders ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiƫle Staat van het Onderwijs 2018

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - december 2019

In deze editie leest u over de uitkomsten van ons themaonderzoek naar raden van toezicht in het mbo. Verder informeren we u onder ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u over het Jaarwerkplan 2020. Verder informeren we u over de evaluatie en de bijstelling van de ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Ga naar