© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

17 edities

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Onderzoekskader 2021

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - juni 2021

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de vorderingen van het mbo-onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - De Staat van het Onderwijs 2021

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2021 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - maart 2021

In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over het verdiepende onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - december 2020

In deze nieuwsbrief leest u over het themaonderzoek Examinering en diplomering tijdens COVID-19 en het onderzoek naar de ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 2e editie

Onderwijs tijdens COVID-19: instellingen hebben zorgen over de continuïteit van het onderwijs en over leerachterstanden van studenten

In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: mbo - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit studiejaar uitziet en over het onderzoek naar de succesfactoren van goed ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 1e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs in dit schooljaar. ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

Nieuwsbrief inspectie: mbo - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht de komende periode. Ook leest u over de bijgestelde onderzoekskaders ...

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

Ga naar