© Inspectie van het Onderwijs

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

8 edities

Nieuwsbrief inspectie: mbo - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht de komende periode. Ook leest u over de bijgestelde onderzoekskaders ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 3e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19

Inspecteurs hebben in de tweede helft van april 2020 bij een representatieve steekproef van scholen, instellingen en ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - De Staat van het Onderwijs 2020

Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: toezicht tijdens coronacrisis

In deze speciale nieuwsbrief leest u dat de inspectie het toezicht aanpast vanwege de coronacrisis, en over andere onderwerpen ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: De Financiële Staat van het Onderwijs 2018

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - december 2019

In deze editie leest u over de uitkomsten van ons themaonderzoek naar raden van toezicht in het mbo. Verder informeren we u onder ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 2e editie

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2019

In deze editie leest u over het Jaarwerkplan 2020. Verder informeren we u over de evaluatie en de bijstelling van de ...

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2019/2020, 1e editie

Nieuwsbrief Middelbaar Beroepsonderwijs - juli 2019

Onderwijsinspectie – Middelbaar beroepsonderwijs | 3e editie schooljaar 2018/2019