Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs

Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in het (onderwijs)toezicht in het middelbaar beroepsonderwijs.

Onze eerdere edities van de nieuwsbrief Onderwijsinspectie - middelbaar beroepsonderwijs vindt u in het nieuwsbrievenarchief van de Rijksoverheid.

Frequentie
4 keer per jaar

25 edities

 1. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u onder andere op de hoogte van de onderwijsresultaten voor niet-bekostigde instellingen en over ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2022/2023, 1e editie

 2. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - bijgestelde onderzoekskaders - 28 juli 2022

  In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de bijgestelde onderzoekskaders. Ook informeren wij u over ons toezicht op de ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022

 3. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - juni 2022

  Per 1 augustus 2022 verandert het toezicht op verschillende onderdelen. Onder andere vanwege het coalitieakkoord en het verloop ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 4e editie

 4. De Staat van het Onderwijs 2022: middelbaar beroepsonderwijs - 13 april 2022

  Vandaag is de Staat van het Onderwijs 2022 gepubliceerd. Ieder jaar maken wij de staat van het onderwijs op, zoals dat in artikel ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022

 5. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - 8 maart 2022

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat u vanaf nu uw documenten bij ons aanlevert via het Internet Schooldossier. Daarnaast ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 3e editie

 6. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - december 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere dat onze vertrouwensinspecteurs vorig schooljaar relatief gezien een groot aantal ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 2e editie

 7. Nieuwsbrief inspectie: Gevolgen 16 maanden corona voor het onderwijs

  Welke gevolgen hadden de coronamaatregelen voor het onderwijs? Uit ons onderzoek in alle sectoren van het onderwijs komt naar ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022

 8. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - oktober 2021

  In deze nieuwsbrief wijzen wij u onder andere op het onderzoek dat de inspectie deed naar de digitale weerbaarheid in het hoger ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2021/2022, 1e editie

 9. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Onderzoekskader 2021

  Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021

 10. Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - juni 2021

  In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de vorderingen van het mbo-onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis voor het ...

  Nieuwsbrief Middelbaar beroepsonderwijs | Jaargang 2020/2021, 4e editie