Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - Jaarplan 2024 vastgesteld - 17 november 2023

Het Jaarplan 2024 van de Inspectie van het Onderwijs is vastgesteld. Inmiddels zijn ook de bijbehorende planning en capaciteitsberekeningen rond. Vanwege de beschikbare capaciteit hebben we onze werkzaamheden scherper moeten prioriteren. Daar gaat deze extra nieuwsbrief over.

Steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken en vierjaarlijkse onderzoeken

De prioritering betekent dat in 2024 onderwijsbesturen met een laag risico minder onderzocht worden. We kiezen voor onderzoeken waarmee we beter zicht krijgen op scholen en opleidingen. We willen zijn waar dat het meest nodig is. Onder die onderzoeken vallen onder meer de steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken (sko’s). Hierover kon u in onze nieuwsbrief van 11 oktober al iets lezen.

In 2024 geen vierjaarlijkse onderzoeken bij laag risico

We voeren de eerder geplande vierjaarlijkse onderzoeken in 2024 niet uit bij besturen waar we (nagenoeg) geen risico’s zien. Deze onderzoeken schuiven ook niet door naar 2025. We schrappen niet alle vierjaarlijkse onderzoeken. Wanneer het laatste reguliere onderzoek op bestuursniveau bij een instelling dateert van voor 2017, voeren we dit onderzoek wel uit.

Steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken in het mbo

Zoals eerder aangekondigd starten we in het mbo in 2024 met steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken bij bekostigde instellingen. Die wilden we eerder koppelen aan de vierjaarlijkse onderzoeken. Nu is besloten om minder vierjaarlijkse onderzoeken uit te voeren vervalt deze automatische koppeling. Op een later moment starten we ook met steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken bij niet-bekostigde instellingen.

Aselect getrokken steekproef

We hebben voor 2024 de steekproef aselect getrokken over alle mbo-instellingen. Als hier een instelling bij zit waar we in 2024 ook een vierjaarlijks onderzoek doen, dan koppelen we deze onderzoeken alsnog. Zit uw instelling in de steekproef? Dan ontvangt u ongeveer 8 weken voor het onderzoek bericht.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten, teamleiders en directeuren binnen uw instelling ? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.