Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: middelbaar beroepsonderwijs - 11 oktober

In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden voor de themamiddag sociale veiligheid. Ook leest u dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. Verder vindt u praktische aanbevelingen in het rapport Sturing op de basisvaardigheden.

Themamiddag sociale veiligheid, studentenwelzijn en gelijke kansen vanuit het governanceperspectief

Bestuurders in het mbo staan voor forse uitdagingen. Tijdens onze themamiddag voor mbo-bestuurders staan 3 van die uitdagingen centraal: studentenwelzijn, sociale veiligheid en gelijke kansen (waaronder stagediscriminatie). Graag gaan we over de sturing daarop met u in gesprek.
 

Deze themamiddag vindt plaats op donderdag 9 november 2023 van 13:00 tot 17:00 uur bij Van der Valk Hotel Utrecht, Winthontlaan 4-6. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mbo_themabijeenkomsten@owinsp.nl onder vermelding van ‘Themamiddag Governance’, uw naam en instelling. Zoals eerder gecommuniceerd stond deze themadag gepland voor de zomer, maar is met een aangepast programma doorgeschoven.

Sessie over onderwijsresultaten

De inspectie beoordeelt bij opleidingen op niveau 2, 3 en 4 de standaard Studiesucces aan de hand van 3 normerende indicatoren. Deze normen worden periodiek geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Het komende schooljaar neemt de inspectie tijd om hierover met het veld in gesprek te gaan. Daarvoor organiseren we in april 2024 een sessie waarbij onderwijsresultaten in het mbo centraal staan. In deze sessie presenteren we als inspectie onze visie op onderwijsresultaten en de trends op dat gebied. Ook bieden we instellingen de ruimte om kennis en praktijkvoorbeelden te delen op het gebied van studie- en vervolgsucces. Instellingen in het bekostigd onderwijs ontvangen later een uitnodiging. 

Beeld van de Nederlandse onderwijskwaliteit door steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken

Om beter zicht te krijgen op hoe het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ervoor staat, voert de inspectie vanaf januari 2024 steekproefsgewijs kwaliteitsonderzoeken uit. We onderzoeken en beoordelen daarbij mbo-opleidingen op een aantal gebieden uit het onderzoekskader. Dit levert relevante informatie op voor besturen, opleidingen, beleidsmakers en de inspectie. In principe kan elke opleiding bij een bekostigde instelling in de steekproef van 2024 vallen.

Beeld van de Nederlandse onderwijskwaliteit door steekproefsgewijze kwaliteitsonderzoeken

Basisvaardigheden: zorg voor een gemeenschappelijke visie, duidelijke kader en richtlijnen

Scholen, opleidingen of besturen die aan de slag gaan met het onderwijs in basisvaardigheden, hebben een gemeenschappelijke visie nodig. Met duidelijke kaders en richtlijnen: wat doe je wel en wat niet. De betrokkenheid van leraren is hierbij belangrijk. Zij zijn namelijk degenen die het beleid in praktijk moeten brengen. Scholen en opleidingen zouden daarom zoveel mogelijk gebruik moeten maken van de deskundigheid van hun leraren en hierop vertrouwen.


Dit is een van de aanbevelingen uit het onderzoek Sturing op de basisvaardigheden dat we in juni publiceerden. Het onderzoek leverde een aantal praktische aanbevelingen op van en voor besturen, scholen en opleidingen.

Sturing op de basisvaardigheden

Lagere signaleringswaarde voor financiële risico’s grootste besturen

Uit een recente interne evaluatie blijkt dat we voor de grootste besturen voortaan een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit kunnen hanteren dan voorheen. De liquiditeit is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van een onderwijsbestuur. Die liquiditeit wordt berekend, heel eenvoudig gezegd, door het geld dat een bestuur op de bank heeft of nog verwacht te krijgen, te delen door de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen. Wordt dit getal te laag? Dan bestaat het risico dat het bestuur zijn rekeningen in de nabije toekomst niet kan betalen. Bij besturen die meer dan 25 miljoen euro aan baten hebben, hanteren we voortaan een signaleringswaarde van 0,5. Voor de volledigheid: dit is geen harde norm, maar alleen een aanleiding voor de inspectie om de situatie nader te analyseren.

Signaleringswaarden financieel continuïteitstoezicht

Save the Date: 17 april 2024 congres De Staat van het Onderwijs 2024

Noteer 17 april alvast in uw agenda. Die dag organiseren we het congres De Staat van het Onderwijs 2024. Inspecteur-generaal van het Onderwijs Alida Oppers presenteert dan ook het jaarlijkse rapport over de staat van het onderwijs. Het congres vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Op een later moment leest u op de website hoe u kunt deelnemen aan het congres en geven wij meer informatie over de invulling van het programma.

Save the Date: congres De Staat van het Onderwijs 2024

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten, teamleiders en directeuren binnen uw instelling ? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.