Inspectie publiceert rapporten sneller

Met ingang van 1 augustus 2023 is de Wet Uitbreiding Bestuurlijk Instrumentarium van kracht. De inspectie past die vanaf dat moment toe in het toezicht. Concreet betekent dit onder andere dat de inspectie rapporten voortaan sneller publiceert, namelijk in de 3e week nadat het rapport vastgesteld is.