Risico-indicatoren en signaleringswaarden financieel continuïteitstoezicht

De risico-indicatoren en signaleringswaarden die wij gebruiken in ons financieel continuïteitstoezicht, zijn goede graadmeters van mogelijke financiële problemen. Dat wijzen statistische analyses uit. Onze indicatoren gelden voor alle sectoren, met hier en daar een verbijzondering.

Onze risico-indicatoren zijn te vinden op deze pagina. Deze publicatie vervangt de “Beleidsregel Financieel toezicht po en vo 2011” en de daarop volgende publicaties van kengetallen en signaleringswaarden, zoals die zijn gepubliceerd via de nieuwsbrieven en deze website.