Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

De Staat van het Onderwijs 2024: mbo - 17 april 2024

Vandaag publiceerde de inspectie De Staat van het Onderwijs 2024. In dit rapport brengen we feiten en cijfers samen. We laten de belangrijkste trends en ontwikkelingen zien, en we doen aanbevelingen.

Grote groep onvoldoende scholen moet leren van scholen waar het goed gaat

Scholen en opleidingen die de onderwijskwaliteit en basisvaardigheden niet op orde hebben, zouden meer voorbeeld moeten nemen aan scholen waar het wel goed gaat. De onderlinge verschillen tussen scholen en instellingen zijn nu te groot. Dat blijkt onder andere uit de mate waarin leerlingen op vergelijkbare scholen de taal- en rekenvaardigheden beheersen en uit de kwaliteitsoordelen van de inspectie over scholen en instellingen. Uit een steekproef van 225 scholen blijkt dat ruim 20% van de scholen in funderend onderwijs vorig jaar het inspectieoordeel Onvoldoende kreeg. Tegelijkertijd zijn er ook veel scholen waar het wél lukt, maar we zien nog te weinig dat deze goede voorbeelden op landelijke schaal worden overgenomen. 

Download De Staat van het Onderwijs 2024

Cover De Staat van het Onderwijs 2024
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Lees het online magazine

In het online magazine bij De Staat van het Onderwijs 2024 koppelen we de feiten en cijfers uit het rapport aan verhalen en suggesties uit de onderwijspraktijk.

Hoe kun je als school stagediscriminatie voorkomen? En wat hebben studenten nodig? Lees het in dit dubbelinterview met de Zeeuwse MBO-instelling Scalda in persoon van Jaap Glerum en student Marketing en Communicatie Maria van Middelkoop.

Of bekijk de video over de ervaren toerusting. U hoort het perspectief van student Miray Özügüzel, directeur VMBO Ruud Engelse en bestuurder Andrea Kaim van ROC Curio.

Lees hier het magazine

Mbo wordt gewaardeerd

Het belang van het mbo wordt breed gezien. Het mbo biedt maatschappelijk relevante opleidingen en biedt studenten een stevige basis. Tegelijkertijd zijn er stappen te zetten in het mbo: studenten moeten daarbij centraal staan, met extra aandacht voor studenten die net wat meer nodig hebben, zodat ook zij een stevige basis ontwikkelen. Het gaat niet zo goed met een deel van de mbo-studenten. Het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt en een te grote groep studenten voelt zich eenzaam of depressief. Studenten behalen de beoogde referentieniveaus voor taal en rekenen nog te vaak niet en we zien verschillen tussen instellingen in instroomkans, uitval en baangarantie. Dat heeft negatieve gevolgen voor de kansen van studenten.

Bekijk het sectorbeeld mbo

2 jongens achter een laptop in een klaslokaal
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Bekijk de presentatie

Vanochtend overhandigde Ria Westendorp (waarnemend inspecteur-generaal van het Onderwijs) De Staat van het Onderwijs 2024 aan Mariёlle Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. U kunt de presentatie van de hoofdlijnen van De Staat van het Onderwijs en de overhandiging online terugkijken. 

Kijk hier de presentatie terug

Wordt vervolgd

De komende periode geven wij op verschillende momenten en plaatsen aandacht aan de thema’s uit De Staat van het Onderwijs 2024. Ook mogelijke oplossingsrichtingen voor knelpunten die we signaleerden, delen we graag. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Houd dan de website, de nieuwsbrieven en het LinkedIn-account van de inspectie in de gaten. 

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten, teamleiders en directeuren binnen uw instelling ? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.