Digitale correspondentie

De sector mbo verzendt het grootste deel van de correspondentie uitsluitend digitaal. Ook voorzien wij brieven alleen van een handtekening als dat juridisch noodzakelijk is. Besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, onder andere waarschuwingsbesluiten, verzenden wij zowel per post als digitaal.

Wij gebruiken voor de digitale correspondentie over de praktische uitvoering van het toezicht, zoals de aankondiging van een onderzoek of de aanbieding van een rapport, het persoonlijke (werk) e-mailadres van de contactpersoon van de instelling (j.jansen@instelling.nl). Dit is een persoonsgegeven in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat door de instelling voor dit doel ter beschikking is gesteld. Voor een klein aantal met name niet-bekostigde instellingen is het digitale contactadres van de contactpersoon hetzelfde (niet persoonlijke) e-mailadres als het algemene digitale contactadres van de instelling (info@instelling.nl). Wilt u de digitale correspondentie via een ander e-mailadres laten verlopen? Dan kunt u dit bij ons melden. Neem hiervoor contact op met de inspectiemedewerker die aan uw instelling is gekoppeld of met uw contactinspecteur.

Verzenden nieuwsbrief mbo en nieuwsbrief De Staat van het Onderwijs

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen we persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Het e-mailadres van de contactpersoon is verkregen met het doel om in brede zin te communiceren over het uitvoeren van onderzoeken door de inspectie. Tot nu toe gebruikten wij dit e-mailadres echter ook om de nieuwsbrief mbo en de nieuwsbrief De Staat van het Onderwijs aan te verzenden.

Aangezien de contactpersoon geen expliciete toestemming heeft gegeven om zijn/haar persoonlijke (werk) e-mailadres ook voor het verzenden van nieuwsbrieven te gebruiken, zullen wij de nieuwsbrieven nog uitsluitend verzenden aan het algemene digitale contactadres van uw instelling. De communicatie over het uitvoeren van het toezicht bij uw instelling blijft uiteraard wel gewoon via het e-mailadres van de contactpersoon verlopen.

Wanneer u de nieuwsbrief mbo en de nieuwsbrief De Staat van het Onderwijs op uw eigen e-mailadres wil (blijven) ontvangen, dan kunt u zich abonneren via de link https://www.onderwijsinspectie.nl/abonneren. Gebruik voor abonneren op de nieuwsbrief mbo de ingang Onderwijsinspectie – middelbaar beroepsonderwijs, voor de nieuwsbrief De Staat van het Onderwijs de ingang Onderwijsinspectie – algemeen nieuws.

U kunt zich te allen tijde afmelden via de link ‘afmelden’ onderaan iedere nieuwsbrief.