Toezicht op Overige educatie

Vanaf 1 augustus 2017 houdt de inspectie ook toezicht op educatie voor mensen van 18 jaar en ouder die moeite hebben met de Nederlandse taal en rekenen (overige educatie).

Onder overige educatie vallen opleidingen voor mensen met een Nederlandstalige als een anderstalige achtergrond. Elke gemeente bepaalt het aanbod aan opleidingen en waar de opleidingen gevolgd kunnen worden. Dit kan een roc zijn of een andere instelling die voor die opleidingen een erkenning van de minister heeft.

Het toezicht op overige educatie maakt met ingang van augustus 2017 deel uit van de reguliere werkwijze van de inspectie. De werkwijze en het waarderingskader zijn beschreven in het Onderzoekskader mbo, hoofdstuk 9.4 en bijlage 4.