Mbo-opleidingen van onvoldoende kwaliteit

Op 1 oktober zijn er 4 zeer zwakke mbo-opleidingen. Daarnaast zijn er in het overzicht 27 mbo-opleidingen opgenomen waarvan de examinering onder de maat is. In het overzicht zijn deze per instelling opgenomen. De volgende actualisatie vindt plaats in november 2021.

Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de vaststellingsdatum van het rapport achter de opleiding. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.

Onvoldoende kwaliteit

De inspectie heeft de opleidingen onderzocht 1) naar aanleiding van de jaarlijkse prestatieanalyse, 2) binnen het vierjaarlijks onderzoek, 3) op basis van het trekken van een steekproef (stelselonderzoek ten behoeve van de Staat van het Onderwijs) of 4) na mogelijke signalen of klachten. De oordelen zijn altijd gebaseerd op onderzoek van de inspectie.

Wanneer is een mbo-opleiding van onvoldoende kwaliteit?

  • Het onderwijs is ‘zeer zwak’ als de opleiding te weinig gediplomeerden oplevert, én als het onderwijsproces ernstige tekortkomingen vertoont.
  • De examinering is van onvoldoende kwaliteit als deze niet voldoet aan de landelijke examenstandaarden.

De normen die de inspectie hanteert, zijn voor rapporten die zijn vastgesteld voor 1 augustus 2021 te vinden in het onderzoekskader 2017 mbo en voor rapporten die zijn vastgesteld vanaf 1 augustus 2021 in het onderzoekskader 2021 mbo.

Plaatsen op en verwijderen van het overzicht

Vijf weken na het vaststellen van het inspectierapport waarin de onvoldoende kwaliteit van de examinering of het onderwijs is opgenomen, wordt het rapport gepubliceerd en komt een opleiding in het overzicht te staan. Minimaal een jaar na de verzenddatum van de afgegeven waarschuwing vindt een onderzoek naar herstel plaats. Als de kwaliteit is hersteld, verdwijnt de opleiding van het overzicht. Zolang het rapport van het vervolgtoezicht nog niet is gepubliceerd, markeren we de opleiding zodat te zien is dat deze al wel verbeterd is. Bij onvoldoende kwaliteit blijft de opleiding op het overzicht staan.

Hoe gaat de inspectie om met een opleiding op meerdere locaties?

Een mbo-instelling kan een opleiding op meerdere locaties verzorgen. Een opleiding is onvoldoende als de inspectie op ten minste één locatie onvoldoende kwaliteit heeft vastgesteld. Het onvoldoende oordeel geldt dan voor de opleiding op alle locaties. In het overzicht staat bij elke opleiding op welke locatie de onvoldoende kwaliteit is vastgesteld. Dit is ook in het inspectierapport te vinden.