Opleidingen van onvoldoende kwaliteit regionale opleidingscentra

Op 1 juni is er 1 opleiding waarvan de kwaliteit van de examinering bij onderzoek door de inspectie als onvoldoende is beoordeeld. Er zijn op deze datum geen mbo-opleidingen die naar aanleiding van onderzoek door de inspectie het oordeel ‘zeer zwak’ hebben gekregen.

Om het inspectierapport over een opleiding te bekijken, klikt u op de datum achter de opleiding. Dit is de vaststellingsdatum van het rapport. U wordt dan doorgeleid naar de detailpagina van de instelling op de website Toezichtresultaten. Hier kunt u aan de hand van de vaststellingsdatum het betreffende rapport vinden. Meestal zijn meer opleidingen in een rapport opgenomen.

Opleidingen van onvoldoende kwaliteit regionale opleidingscentra

Naam
opleiding

Vastgesteld
te:
Erkende
opleidingscode

Datum
vaststelling
rapport

Datum
waarschuwing

Licentie
ingetrokken

Zadkine heeft 16.993 studenten
Aantal opleidingen met onvoldoende examenkwaliteit: 1

Opleiding met onvoldoende examenkwaliteit
Kok Rotterdam 25180 25-04-24 13-05-24