Vertrouwensinspecteurs in Caribisch Nederland

Sinds 10 oktober 2010 maken de eilanden Bonaire, St. Eustatius en Saba deel uit van het Caribische deel van Nederland. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit op de scholen, instellingen en Expertise centra zorg op de 3 eilanden.

Een klein team van inspecteurs is, naast hun toezichthoudende taak, vertrouwensinspecteur. Dit team is ook belast met de taak van vertrouwensinspecteur in Caribisch Nederland. 

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school ernstige problemen voordoen op het gebied van:

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven)
  • seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering

De vertrouwensinspecteurs werken voor het gehele onderwijs, inclusief het mbo en het hoger onderwijs.

Wat kan de vertrouwensinspecteur voor u doen?

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.
De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is.

Wanneer moet u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur?

Als er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de meld-, overleg- en aangifteplicht. Als u twijfelt of er sprake is van seksueel misbruik of seksuele intimidatie, is het verstandig om ook contact op te nemen.

Als een medewerker van een school bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet deze melding doen bij het bestuur.  Als een bestuur bekend is met een mogelijk zedenmisdrijf van een met taken belaste persoon jegens een minderjarige leerling of student, moet dit onverwijld overleggen met de vertrouwensinspecteur.  Als uit het overleg met de vertrouwensinsepcteur bijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden, moet het bestuur aangifte doen.
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs
Meld-, overleg- en aangifteplicht

Klachtmeldingen die binnen deze categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, adviseren en informeren. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook begeleiden in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Hoe kunt u de vertrouwensinspecteur bereiken?

U kunt een terugbelverzoek indienen voor de vertrouwensinspecteur. Vul het onderstaande formulier in, dan neemt een van onze vertrouwensinspecteurs zo spoedig mogelijk contact met u op. Let op: na het verzenden van het formulier dient u nog onderaan deze pagina op "Bevestigen" te klikken. 

Contactverzoek Vertrouwensinspecteur Caribisch Nederland

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Wat te doen bij andere klachten rondom de school?

Wilt u behandeling van of bemiddeling bij een (specifieke) klacht over een school, bestuur of een leraar? Dan kunt u daarvoor terecht bij de vertrouwenspersoon of de directie van de school, en niet bij de inspectie. Als toezichthouder kunnen wij geen klachten behandelen. Dat is aan anderen, zoals de school, het bestuur of een klachtencommissie. We kunnen u wel verder helpen. Zo informeren we u over de mogelijkheden uw klacht op te lossen, beantwoorden we uw vragen en helpen we u met praktische tips.

Denkt u dat uw klacht voor ons toezicht van belang is? Bijvoorbeeld omdat het uw individuele geval overstijgt, iets zegt over de kwaliteit van het onderwijs of omdat u denkt dat dit ook andere leerlingen of studenten raakt. Stel ons dan alsnog van uw klacht op de hoogte via het contactformulier. We nemen uw klacht dan mee als melding in ons toezicht.