Sociale veiligheid

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Op deze pagina's leest u hoe het inspectietoezicht op de sociale veiligheid eruit ziet.

Geen handhaving na niet-monitoren sociale veiligheid schooljaar 2019/2020

Als scholen in schooljaar 2019/2020 vanwege de coronamaatregelen hebben moeten afzien van het monitoren van de sociale veiligheid, zal de inspectie daar niet op handhaven. Wel hebben we laten weten dat het van belang is dat scholen actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (zowel bij online lessen als op school) zich veilig voelen. De gegevens van scholen die wel hebben gemonitord, worden op de gebruikelijke wijze bij het toezicht betrokken.

Nu de scholen dit schooljaar weer open zijn en leerlingen volledig naar school gaan is het weer mogelijk om de monitor voor sociale veiligheid door de leerlingen in te laten vullen. We gaan er daarom van uit dat de scholen zich voor dit schooljaar houden aan de monitorverplichting. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we u informeren over de gevolgen daarvan voor de monitorverplichting.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.