Sociale veiligheid

Per 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid van leerlingen op school in werking getreden. Op deze pagina's leest u hoe het inspectietoezicht op de sociale veiligheid eruit ziet.

Monitoring sociale veiligheid ook in schooljaar 2020/2021 verplicht

Dit schooljaar gaat de inspectie weer handhaven na het niet monitoren van sociale veiligheid. Lees hierover meer op de pagina Toezicht op monitoring sociale veiligheid.

Wat is sociale veiligheid?

Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door handelingen van anderen wordt aangetast. Dat betekent dat er een veilige en positieve sfeer is op school. Het betekent ook dat de school optreedt tegen pesten, uitschelden, discriminatie, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt.