Monitor sociale veiligheid: zorg voor toestemming en lever tijdig aan

Alle scholen voor basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs moeten ieder jaar onderzoeken of hun leerlingen zich sociaal veilig voelen. De school kan zelf kiezen welk instrument ze van welke aanbieder gebruikt. De school moet ervoor zorgen dat de inspectie uiterlijk op 1 juli een samenvatting van deze monitor-gegevens krijgt. De aanbieder van de vragenlijst die de school gebruikt, regelt ook de levering aan de inspectie. De school moet wel zorgen dat ze hier toestemming voor geeft. Meestal kunt u dit doen door een vinkje aan te kruisen in de tool. Dit moet vooraf of na het sluiten van het instrument. De aanbieder kan u hier meer over vertellen. Als u geen toestemming geeft, krijgt de inspectie de gegevens niet. Wij nemen dan maatregelen.
 

Hoe moet de school gegevens monitor sociale veiligheid aan de inspectie leveren?

Scholen mogen zelf kiezen welk bedrijf (aanbieder) ze inschakelen om de monitoring sociale veiligheid te laten afnemen. Bij de opdracht hoort ook dat de aanbieder een samenvatting van de gegevens aan de inspectie levert. Het bedrijf mag dit niet zomaar doen. Daarvoor heeft de aanbieder toestemming van de school nodig. Vaak moet de school deze toestemming ieder jaar opnieuw geven. 

Het is belangrijk dat u als school goed controleert of u nog toestemming moet geven. Anders krijgt de inspectie de gegevens niet, of te laat.

Wat gebeurt er als de inspectie de gegevens niet krijgt?

Als we de gegevens van een school niet voor 1 juli hebben gekregen, dan sturen we de school een herinnering in de vorm van een herstelopdracht. De school krijgt na deze herinnering een maand de tijd om te zorgen dat de inspectie de gegevens ontvangt. Zijn de gegevens dan nog niet binnen? Dan publiceren we de naam van de school op onze website. Dat doen we omdat die informatie niet alleen belangrijk is voor de school en de inspectie, maar ook voor ouders en leerlingen. Ook kunnen we een financiële sanctie opleggen.

Wat doet de inspectie met de gegevens?

De inspectie krijgt geen gegevens over individuele leerlingen, maar wel over het gemiddelde veiligheidsgevoel per school. Roept dit zorgen bij ons op? Dan kunnen we onderzoek op school doen. Meestal kijken we dan of de school wel een goed veiligheidsbeleid heeft en vragen we leerlingen of ze zich veilig voelen. Is dat niet het geval? Dan moet de school ervoor te zorgen dat dit verbetert. We geven daarvoor een herstelopdracht.

Waarom moeten scholen de sociale veiligheid monitoren?

Scholen moeten ervoor zorgen dat leerlingen veilig zijn op school. Dat is belangrijk, omdat kinderen niet goed kunnen leren als ze zich niet veilig voelen. Daarom heeft de politiek in 2015 de wet aangescherpt. Een onderdeel daarvan was dat scholen ieder jaar moeten onderzoeken of hun leerlingen zich veilig voelen en dat moeten melden aan de inspectie.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft, dan kunt u die stellen via het contactformulier. Ook kunt u onze medewerkers van Team Klantcontact bellen via 088-6696060. Dat kan iedere werkdag van 9:00 uur tot 16:30 uur.