Instrumenten monitoring sociale veiligheid

Scholen moeten de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. Scholen mogen zelf beslissen met welke instrumenten zij de veiligheidsbeleving monitoren. Het instrument moet wel voldoen aan de wettelijke eisen.

Afspraken tussen inspectie en aanbieders monitoringsinstrumenten

De inspectie wil de monitoringsgevens van de scholen graag inzien. Hierover leest u meer op de pagina Toezicht op monitoring sociale veiligheid.

Om de belasting voor scholen zo laag mogelijk te houden, hebben wij afspraken gemaakt met aanbieders van monitoringsinstrumenten. Deze aanbieders leveren de gegevens namens de school bij ons aan. De aanbieder vraagt de school daarvoor toestemming. De gegevens worden alleen geleverd na toestemming van de school.

In dit overzicht is aangegeven met welke aanbieders de inspectie afspraken heeft gemaakt over het (namens de school) aanleveren van monitoringsgegevens (situatie per 8 februari 2022):

 • EigenwijzR
 • Hart & Ziel
 • Kanjertraining
 • KiVa
 • Kwaliteitscholen
 • Looqin2U/Looqin PO
 • Leerklimaatvragenlijst (Onderwijsspecialisten)
 • Onderzoek & Innovatie Groep
 • Qschool (V)SO+ (Beekveld & Terpstra)
 • SCOL
 • SterkWerk
 • Sociale veiligheid leerlingen (Scholen met Succes)
 • Succes!Spiegel
 • Veiligheidsmonitor (Praktikon)
 • Veiligheidsmonitor PO/VO (ResearchNed)
 • Vensters
 • Viseon en Instrument sociaal-emotioneel functioneren (Cito)
 • Wat Werkt Tegen Pesten
 • WMK
 • Zien!

Als een school het instrument van één van deze aanbieders gebruikt en toestemming voor levering gaf, hoeft de school verder niets te doen. Het blijft wel de verantwoordelijkheid van schoolbesturen ervoor te zorgen dat scholen aan de wettelijke leveringsplicht aan de inspectie voldoen. Scholen die in gebreke blijven, worden daar door de inspectie op aangesproken.

Andere instrumenten?

De inspectie en de aanbieders van instrumenten uit het overzicht hebben pilots uitgevoerd en maakten afspraken. Scholen die een ander instrument gebruiken, kunnen contact opnemen met hun aanbieder.

Bent u aanbieder van een instrument voor monitoring van sociale veiligheid van leerlingen, en heeft u (nog) geen afspraken met ons gemaakt? Neem dan contact op.