Particulier onderwijs

Alle leerlingen in de leerplichtige leeftijd moeten onderwijs volgen aan een school. Een zeer klein deel van de leerlingen volgt onderwijs aan een school die niet door de overheid wordt bekostigd. Particulier onderwijs wordt ook wel 'niet-bekostigd onderwijs' genoemd.