Onderzoekskader 2022 niet-bekostigd voortgezet onderwijs

Het onderzoekskader 2022 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op niet-bekostigd voortgezet onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

In het onderzoekskader 2022 voor het niet-bekostigd voortgezet onderwijs is de verduidelijking verwerkt van de burgerschapsopdracht voor het funderend onderwijs in de WVO 2020.

Het onderzoekskader is verder bijgesteld op een viertal punten:

  • De terminologie sluit beter aan bij de wet. Overal waar gesproken werd over ‘advies’, staat nu ‘besluit’. 
  • De grondslag voor openbaarmaking van het inspectiebesluit is toegevoegd.
  • In overeenstemming met de wet is aangepast dat subcriteria 6.2 en 6.3 stimulerend zijn (signaleren van ondersteuningsbehoefte voor niet-bekostigd onderwijs blijft verplicht; bepalen van de aard van die ondersteuning en uitvoering daarvan is stimulerend).
  • De wetsartikelen zijn omgenummerd volgens de nummering van de artikelen in de WVO 2020. 

Het onderzoekskader voor niet-bekostigd voortgezet onderwijs zoals dat gold van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2022 vind u op de pagina Oude onderzoeks - en toezichtkaders.