Onderzoekskader 2022 niet-bekostigd primair onderwijs

Het onderzoekskader 2022 van de Inspectie van het Onderwijs beschrijft hoe het toezicht op het niet-bekostigd primair onderwijs is ingericht. Het onderzoekskader omvat het waarderingskader en de werkwijze.

In het onderzoekskader 2022 voor het niet-bekostigd primair onderwijs is de verduidelijking verwerkt van de burgerschapsopdracht voor het funderend onderwijs in de Wet Primair Onderwijs.

Het onderzoekskader is verder bijgesteld op een drietal punten:

  • De terminologie sluit beter aan bij de wet. Overal waar gesproken werd over ‘advies’, staat nu ‘besluit’. 
  • De grondslag voor openbaarmaking van het inspectiebesluit is toegevoegd.
  • In overeenstemming met de wet is aangepast dat subcriteria 6.2 en 6.3 stimulerend zijn (signaleren van ondersteuningsbehoefte voor niet-bekostigd onderwijs blijft verplicht; bepalen van de aard van die ondersteuning en uitvoering daarvan is stimulerend).

Het onderzoekskader voor niet-bekostigd primair onderwijs zoals dat gold van 1 augustus 2017 tot 1 augustus 2022 vind u op de pagina Oude onderzoeks - en toezichtkaders.