Gedragscodes in het onderwijs belangrijk

De inspectie houdt ook toezicht op de sociale veiligheid van leerlingen en leerkrachten. Vertrouwensinspecteurs worden regelmatig benaderd met klachten over grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen van leerlingen en leraren, maar ook van het management. In veel gevallen is het gevoel van veiligheid in het geding.

Het is belangrijk dat een school aantasting van sociale veiligheid probeert te voorkomen. Een gedragscode voor de sociale omgang kan daarbij een belangrijke rol spelen.

Gedragscode of beroepscode 

In tegenstelling tot andere beroepsgroepen (zoals de kinderopvang) bestaat er voor het onderwijs geen centrale, algemeen geldende gedragscode of beroepscode. Scholen en hun besturen zijn dus zelf aan zet.

Scholen in Nederland zijn verplicht om een veiligheidsbeleid in te richten om onder andere pestgedrag tegen te gaan. En veel scholen hebben al een  algemene gedragsregels voor in en om de school. Maar een volwaardige gedragscode bevat ook gedragsregels voor bijvoorbeeld taalgebruik, kleedgedrag en gsm- en internetgebruik.

Sommige besturen die al werken met een gedragscode, geven hier de voorkeur aan boven een beroepscode. Dit omdat op een school meerdere disciplines werkzaam zijn (onderwijsgevenden, conciërges, et cetera).

Hulp nodig? 

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een gedragscode? De Stichting School & Veiligheid of de PO-Raad kunnen u verder helpen.