Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de uitvoering van de taken van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Toezicht bestuursgericht

Ons vernieuwde toezicht is gericht op het bestuur van de samenwerkingsverbanden.

Heeft u een vraag?

Vul het contactformulier in of mail het team toezicht samenwerkingsverbanden passend onderwijs toezichtswv@owinsp.nl.