Aanmeldprocedure opting out lwoo

Samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2025 kiezen voor opting out moeten dit bij de Inspectie van het Onderwijs melden. Het melden gaat via het ‘Meldingsformulier opting out lwoo’. Dit kan door het formulier in te vullen en op te sturen naar de inspectie. Hieronder leest u over de procedure die u moet volgen bij het melden van opting out lwoo.

Toestemming schoolbesturen

Een samenwerkingsverband kan alleen voor opting out kiezen als alle schoolbesturen met een vestiging in het samenwerkingsverband akkoord gaan met een of beide vormen van opting out. Hiervoor is het nodig dat alle schoolbesturen hun handtekening plaatsen op het meldingsformulier.

Melden bij de Inspectie van het Onderwijs

Met het meldingsformulier geeft het samenwerkingsverband aan dat het kiest voor opting out. Daarnaast moet het samenwerkingsverband in dit formulier aangeven welke vorm van opting out het kiest en aantonen dat alle schoolbesturen met een vestiging in het samenwerkingsverband akkoord zijn met een of beide vormen van opting out.

Melding vóór 15 december 2024

De vo-samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2025 voor opting out kiezen verzoeken wij het meldingsformulier uiterlijk 15 december 2024 per post naar de inspectie te sturen.

Melden bij DUO

Als het samenwerkingsverband kiest voor opting out van lwoo-licenties, dan moet dit ook worden gemeld bij DUO. Via een apart formulier van DUO meldt het samenwerkingsverband uiterlijk 15 december 2024 bij DUO welke scholen het voordraagt voor een lwoo-licentie.

Let op

Voor samenwerkingsverbanden die per 1 januari 2025 willen starten met opting out, is geen verkorte procedure vastgelegd in de wet. Daarom adviseren wij de samenwerkingsverbanden het aangepaste ondersteuningsplan uiterlijk 15 december 2024 in te dienen bij de inspectie. Een samenwerkingsverband kan dan per januari 2025 starten met opting out en de instromende groep lwoo-leerlingen voor het schooljaar 2025/2026 toewijzen volgens de nieuwe afspraken. Het inzenden gaat door het ondersteuningsplan te uploaden naar het Internet Schooldossier (ISD).

Meldingsformulier

Het meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties lwoo kunt u sturen naar:

Inspectie van het Onderwijs
t.a.v. Team toezicht samenwerkingsverbanden
Antwoordnummer 52025
3502 VB Utrecht