Opting out criteria en licenties lwoo samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de lwoo-licenties, kunnen samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs (vo) kiezen voor opting out. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Inmiddels zijn 42 samenwerkingsverbanden vo hiermee begonnen. Vanaf 1 januari 2019 is het opnieuw mogelijk om te kiezen voor opting out lwoo.