Opting out criteria en licenties lwoo samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo

Tot de nieuwe wetswijziging van kracht wordt, blijft de mogelijkheid tot opting out leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) bestaan. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties. Inmiddels zijnĀ 54 vo-samenwerkingsverbanden hiermee gestart. Vanaf 1 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om te kiezen voor opting out lwoo.