Meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties lwoo

Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de lwoo-licenties, kunnen samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs (vo) per 1 januari 2025 kiezen voor opting out. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor de vaste indicatiecriteria voor lwoo en de lwoo-licenties.