Documenten - Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

12 documenten van Samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Jaarverslag 2017

In 2017 deden we ongeveer 3.000 onderzoeken en bezoeken bij besturen, scholen en opleidingen. We rapporteerden daarnaast over...

Jaarverslag | 23-05-2018

Planning vierjaarlijkse onderzoeken besturen en scholen/opleidingen 2018/2019 en 2019/2020

Jaarplan | 14-05-2018

Meldingsformulier opting out landelijke criteria en licenties lwoo

Vooruitlopend op het loslaten van de landelijke criteria en duur van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en de...

Formulier | 26-01-2018

De Financiële Staat van het Onderwijs 2016

In dit rapport doen we verslag van de financiële staat van de onderwijsinstellingen in het afgelopen jaar. De jaarrekening van...

Rapport | 30-11-2017

Programmering 2018-2019 Toezicht Sociaal Domein

Toezicht Sociaal Domein, het samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, waaronder de Inspectie van het Onderwijs*, heeft...

Brief | 30-11-2017

Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2018

In ons Jaarwerkplan 2018 leest u wat onze speerpunten zijn voor 2018. Bekijk onderstaand rapport.

Jaarplan | 08-11-2017

Extra nieuwsbrief van OCW voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Onderstaande documenten zijn eerder door het ministerie van OCW naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs gestuurd. In...

Nieuwsbrief | 19-10-2017

Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Na de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op de uitvoering van deze wet...

Publicatie | 28-06-2017

De financiële staat van het onderwijs 2015

De Inspectie van het Onderwijs houdt financieel toezicht op de bekostigde onderwijsinstellingen in Nederland. Dat doet zij op...

Rapport | 14-12-2016

Jaarwerkplan 2017

In ons Jaarwerkplan 2017 leest u wat onze speerpunten zijn voor 2017. Bekijk het e-magazine Jaarwerkplan 2017 of onderstaand...

Jaarplan | 11-10-2016

Ga naar